Český Tým Transplantovaných o.s.                

Český Tým Transplantovaných je občanské sdružení sjednocující pacienty po transplantaci vnitřních orgánů, kteří se i po složité operaci věnují sportovním aktivitám a mají zájem reprezentovat Českou republiku na světových, nebo evropských hrách transplantovaných.

CTT

Podrobnější informace a kontakty na společnost naleznete na jejich internetových stránkách www.transplantace.eu