Světový den ledvin 2016

Obrázek

Tým organizace World Kidney Day věří, že je důležité, abychom informovali širokou veřejnost o ledvinových onemocněních, která postihují miliony lidí po celém světě, včetně mnoha dětí. Ty mohou být vystaveny riziku onemocnění ledvin již v raném věku. Je proto velmi důležité, aby se podporovalo vzdělávání, včasná detekce a zdravý životní styl u dětí, počínaje jejich narozením a pokračuje až do stáří, s cílem zvýšení prevence poškození ledvin včetně akutního poškození ledvin a chronických onemocnění ledvin, a při léčbě dětí s vrozenými i získanými poruchami ledvin. Takže v našem 11. ročníku kampaně, spojme síly a opět informujme rodiče, pečovatele, mladé pacienty, politiky a širokou veřejnost o významu identifikace a léčby dětí s onemocněním ledvin. Informováním o rizicích plynoucích z poškození ledvin v ranném věku, které mohou přijít v budoucnu, můžeme budovat zdravější budoucí generace!

Onemocnění ledvin může ovlivnit děti různými způsoby, od léčitelných chorob bez dlouhodobých následků po život ohrožující stavy.

Akutní onemocnění ledvin je závažný stav, který se vyvíjí náhle, často trvá krátkou dobu a může zcela vymizet, pokud je léčen hned v počátku, a v případě, že pacient obdrží potřebný lékařský zásah. Ale může mít i dlouhodobé následky s celoživotními problémy.

Chronické onemocnění ledvin nezmizí při léčbě a má tendenci se zhoršovat v průběhu času. Nakonec vede k selhání ledvin (konečné fázi onemocnění ledvin) a musí být přistoupeno k transplantací ledvin nebo procedůrám filtrace krve (dialýza) po celý život.

Transplant Sport CZ

Zdroj: www.worldtransplantday.com                                          Překlad: Martin Turek

« Zpět