Světový den ledvin

Obrázek

Chronic Kidney Disease and Aging

This year, our focus is on Chronic Kidney Disease (CKD) and aging. CKD can develop at any age but it becomes more common with increasing age. Let's join forces to raise awareness, encourage prevention and education to fight this disease and overcome this major public health issue!

Chronické onemocnění ledvin a stárnutí

Letošní Světový den ledvin je zaměřen na chronické onemocnění ledvin a stárnutí. Chronické onemocnění ledvin může vzniknout v jakémkoliv roce, ale nejčastěji přichází v pokročilém věku. Připojte se k nám v šíření informací o nutnosti prevence a znalostí způsobů boje s tímto onemocněním, abychom překonali tento problém lidstva!

Vypijte sklenici vody

Oslavte Světový den ledvin s námi!

Letos je naším cílem obrátit pozornost veřejnosti na naše poselství a aby se zamysleli nad svými ledvinami tím, že vás všechny vyzýváme - jako symbolické gesto - abyste začali svůj den 13. března sklenicí vody.

Účast je jednoduchá! Vyfoťte se jak pijete sklenici vody a "Tweetněte" ji na @worldkidneyday s připsanou zprávou: "I take care of my kidneys, I drink a #glassofwater. Do you think about your kidneys? #isupportwkd". Zprávu potom sdílejte na vašem Facebooku! Pokud nemáte přístup na sociální média, můžete vaši fotografii poslat na e-mail: agnese@worldkidneyday.org

Vaše fotografie se objeví v naší fotogalerii na stránkách WORLDKIDNEYDAY

(Tato akce je pouze symbolická a jejím účelem není šířit vědecké tvrzení o zdravotních účincích pitné vody na zdraví ledvin. Proto prosíme pokud budete dále šířit naši myšlenku: "Voda může ochránit vaše ledviny, ale nevyléčí chronické onemocnění!" připojte i toto prohlášení.)

Dnes si také můžete nechat preventivně vyšetřit vaše ledviny na nefrologických pracovištích společnosti B BRAUN AVITUM. Více informací naleznete na jejich stránkách www.bbraun-avitum.cz

 

 

Celebrate World Kidney Day with us!

This year, as an attempt to make the general public think about their kidneys, we are inviting everyone - as a symbolic gesture- to start their day with a glass of water on March 13.

Participating is easy! Take a picture of yourself drinking a glass of water. Tweet it @worldkidneyday with the message: “I take care of my kidneys, I drink a #glassofwater. Do you think about your kidneys? #isupportwkd”. Share it our Facebook page! If you don’t have access to social media, you can send your picture by e-mail to agnese@worldkidneyday.org

You picture will appear in the photo gallery below. The gauge here on the left will count how many glasses of water will be drunk on World Kidney Day.

(This is a symbolic action and it is not intended to make a scientific statement about the benefits of drinking water on kidney health, therefore please make sure to always state the following disclaimer when spreading the word about this idea: “Water may protect your kidneys, but it won’t cure from Chronic kidney disease”). 

- See more at: http://www.worldkidneyday.org/drink-glass-water#sthash.29gzDFvb.dpuf

Celebrate World Kidney Day with us!

This year, as an attempt to make the general public think about their kidneys, we are inviting everyone - as a symbolic gesture- to start their day with a glass of water on March 13.

Participating is easy! Take a picture of yourself drinking a glass of water. Tweet it @worldkidneyday with the message: “I take care of my kidneys, I drink a #glassofwater. Do you think about your kidneys? #isupportwkd”. Share it our Facebook page! If you don’t have access to social media, you can send your picture by e-mail to agnese@worldkidneyday.org

You picture will appear in the photo gallery below. The gauge here on the left will count how many glasses of water will be drunk on World Kidney Day.

(This is a symbolic action and it is not intended to make a scientific statement about the benefits of drinking water on kidney health, therefore please make sure to always state the following disclaimer when spreading the word about this idea: “Water may protect your kidneys, but it won’t cure from Chronic kidney disease”). 

- See more at: http://www.worldkidneyday.org/drink-glass-water#sthash.29gzDFvb.dpuf

« Zpět